Dotacje dla firm na leasing

Leasing dla firm to opłacalny sposób finansowania tzw. środków trwałych (samochodów, maszyn, urządzeń, wyposażenia) popularny zarówno wśród początkujących, jak i doświadczonych przedsiębiorców. To korzystna alternatywa dla kredytu, którego dostępność, szczególnie dla nowopowstałych firm, jest mocno ograniczona. Przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność oraz te z krótkim stażem na rynku mogą korzystać z tej wygodnej formy finansowania.

 

LEASING Z DOPŁATĄ UNIJNĄ

O środki unijne mogą ubiegać się przedsiębiorcy planujący skorzystać z leasingu (operacyjnego, finansowego, zwrotnego). Przedmiotem leasingu są najczęściej nowe i używane środki transportu (samochody osobowe, ciężarowe, dostawcze, ciągniki, traktory) maszyny (budowlane, rolnicze), sprzęt elektroniczny (komputery, laptopy, drukarki), wyposażenie (sprzęt medyczny, rehabilitacyjny, maszyny do szycia, telefony stacjonarne).

Dotacje unijne nie pokrywają całkowitego kosztu leasingu- przyznane środki przeznaczane są na częściowe dofinansowanie rat. Ponadto, istnieje możliwość uzyskania jednorazowej dopłaty równej wartości przedmiotu leasingu, jednak wyłącznie za pośrednictwem Programu Innowacyjna Gospodarka, Rozwój Polski Wschodniej, Infrastruktura i Środowisko, i tylko w wybranych województwach. Przed wprowadzeniem zmian w formie unijnego wsparcia leasingowego, przedsiębiorca musiał składać wnioski o dofinansowanie co pół roku (po wcześniejszym uregulowaniu należności wobec firmy leasingowej).

Procedura dofinansowania z funduszy europejskich rozpoczyna się od złożenia dokumentów w firmie leasingowej i przygotowania wniosku o dopłatę z UE. Po złożeniu kompletnego wniosku o dofinansowanie i podpisaniu umowy z leasingodawcą, leasingobiorca zobowiązany jest do upoważnienia firmy leasingowej do ponoszenia kosztów (podlegających refundacji z funduszy unijnych) w imieniu beneficjenta. Podstawą do otrzymania dotacji jest faktura umowy o dofinansowanie oraz przelew przyznanej kwoty na konto wnioskującego przedsiębiorcy.

 

JAK WZIĄĆ AUTO W LEASING?

Najczęstszym przedmiotem leasingu są środki transportu niezbędne do prowadzenia różnego typu działalności gospodarczej- samochody osobowe, ciężarowe, dostawcze, przewozowe- busy, autokary, autobusy, a także te konieczne w branży rolniczej- traktory, ciągniki, kombajny.

Z leasingu na samochód  korzystają m.in. firmy o krótkim stażu, a nowopowstałe przedsiębiorstwa muszą na ogół dysponować większym wkładem własnym. Firmy leasingowe mogą odmówić zawarcia umowy, uzasadniając swoją decyzję ryzykiem inwestycyjnym, np. wówczas gdy branża, w której działa wnioskodawca ma nikłe szanse na przetrwanie na rynku. Dodatkowym zabezpieczeniem dla instytucji leasingowych są duże wkłady własne o wysokości minimum 20% wartości pojazdu. Wówczas jedyną szansą na podpisanie umowy leasingowej jest wsparcie unijne.

 

EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY

Zasady Europejskiego Funduszu Europejskiego umożliwiają podpisanie standardowej umowy leasingowej (bez dodatkowych zabezpieczeń) jedynie przez przedsiębiorstwa z minimum półrocznym stażem. Firmy, które działają krócej, mogą wnioskować o tę formę finansowania jedynie z dodatkowym zabezpieczeniem poręczyciela– firmy prowadzącej działalność gospodarczą nie krócej niż 6 miesięcy.