Fundusze europejskie na otwarcie firmy budowlanej, transportowej, sklepu

Fundusze europejskie to programy pomocy finansowej dla krajów członkowskich UE. Środki z budżetu unijnego mogą być wykorzystane na wiele sposobów, m.in. na wsparcie własnej działalności gospodarczej. Możliwe są dotacje na otwarcie sklepu lub założenie firmy budowlanej, czy transportowej.

 

DOTACJE NA ZAŁOŻENIE FIRMY

Osoby planujące założenie własnej działalności gospodarczej mogą ubiegać się o środki z Programu Kapitał Ludzki. Podstawowym warunkiem jest pomysł na biznes uwzględniający aktualne tendencje na rynku. Następnie należy znaleźć instytucję (tzw. operatora) udzielającą dotacji w ramach „Wsparcia oraz promocji przedsiębiorstw i samozatrudnienia”.  Po uzyskaniu informacji o operatorach, przyjmujących wnioski i przyznających środki, należy udać się do ich placówki w celu uzyskania informacji o warunkach rekrutacji do projektu. Po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego i odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej otrzymujemy decyzję czy zostaliśmy zakwalifikowani. W przypadku pozytywnej odpowiedzi i po odbyciu szkolenia należy złożyć u wybranego operatora biznesplan wraz z wnioskiem o dofinansowanie w formie jednorazowej dotacji w wysokości do 40 tysięcy złotych albo w postaci wsparcia pomostowego przez maksymalnie rok w kwocie ok. 1200 złotych miesięcznie.

Akceptacja biznesplanu (ze szczególnym uwzględnieniem celowości przedsięwzięcia i realnych szans na powodzenie projektu) umożliwia zarejestrowanie działalności, a samą dotację trzymujemy po podpisaniu umowy z operatorem. Osoba pobierająca dotację powinna prawidłowo rozliczać się ze sposobu rozdysponowywania środkami, a założona firma musi działać przez minimum rok od daty podpisania  umowy. W przeciwnym wypadku przedsiębiorca będzie zobligowany do zwrotu przyznanej kwoty wraz z karnymi odsetkami oraz m.in. do poniesienia kosztów przebytych szkoleń itp.

 

FUNDUSZE UNIJNE NA OTWARCIE FIRMY BUDOWLANEJ, TRANSPORTOWEJ

Fundusze europejskie to szansa dla osób mających pomysł na własny biznes, ale niedysponujących środkami finansowymi na jego realizację. O wsparcie dla firm budowlanych mogą ubiegać się zarówno przedsiębiorstwa zajmujące się budową budynków od podstaw, jak i te specjalizujące się w wykańczaniu wnętrz. Możliwość dofinansowania tego typu działalności zależy od kilku czynników określanych przez poszczególne instytucje realizujące programy wsparcia unijnego dla przedsiębiorców.

Osoba palująca otwarcie firmy budowlanej może ubiegać się o dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy (ok. 20 tysięcy złotych na zakup sprzętu, wyposażenia (maszyny budowlane, betoniarki itp.) i materiałów budowlanych oraz na reklamę), z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (do 300 tysięcy złotych na zakup maszyn, sprzętu, urządzeń) oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego (na zakup materiałów i wyposażenia, ale także lokalu czy innej nieruchomości).

Fundusze unijne na otwarcie firmy transportowej mogą być przeznaczone m.in. na zakup samochodu ciężarowego, dostawczego, tira, ciągnika, autobusu, autokaru, czy busa– w zależności od profilu działalności (środki z UE dla firmy transportowej, logistycznej, przewozowej itp.)