Kursy dla kierowców i prawo jazdy dotowane przez Unię

KURSY DLA KIEROWCÓW- DOTACJE UNIJNE

Sukcesywne podnoszenie kwalifikacji zawodowych wymaga niejednokrotnie sporych nakładów finansowych. Dodatkowe kursy, umożliwiając zdobycie nowych umiejętności, przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności na rynku pracy. Sposobem na uniknięcie konieczności pokrywania kosztów doskonalenia swoich kwalifikacji są m.in. szkolenia dla pracowników, a także liczne programy oferujące wsparcie finansowe z UE.

Ciekawą propozycją dla kierowców są kursy dotowane z budżetu unijnego. Instytucjami pośredniczącymi są centra (ośrodki) szkolenia kierowców, realizujące projekty w oparciu o wytyczne UE, przyjmujące wnioski i rekrutujące do udziału w kursie. Dużą popularnością wśród posiadaczy prawa jazdy kategorii C lub D cieszą się kursy umożliwiające uzyskanie uprawnień kierowcy zawodowego.

Tego typu projekty, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, odpowiadają na aktualne tendencje na rynku związane z prężnym rozwojem branży transportowej i dużym zapotrzebowaniem na pracowników z uprawnieniami zawodowymi. W ramach kursów przeprowadza się zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Szczegółowe warunki udziału w kursie dla kierowców (dotowanych przez Unię) ustalają poszczególne instytucje realizujące projekty dofinansowywane z budżetu unijnego. Organizatorzy kursów na ogół kierują swoją ofertę do mieszkańców określonych województw, posiadaczy danej kategorii prawa jazdy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo wręcz przeciwnie- zarejestrowanych w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy.

 

PRAWO JAZDY FINANSOWANE PRZEZ UE

Osoby planujące udział w kursie prawa jazdy, a nie posiadające środków na pokrycie jego kosztów, mogą skorzystać z ofert firm szkoleniowych korzystających ze wsparcia budżetu unijnego.

Darmowe kursy współfinansowane są w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Kapitał Ludzki. Środki z Unii mogą być przeznaczone m.in. na kurs prawa jazdy kategorii B, C, C+E, kurs na przewóz rzeczy, czy materiałów niebezpiecznych (ADR).

Do udziału w projektach najczęściej kwalifikowane są osoby do 24. roku życia albo długotrwale bezrobotne, zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy. Poza darmowymi zajęciami, uczestnicy mogą liczyć także na zwrot kosztów dojazdu lub stypendium wypłacane na okres trwania szkolenia.