Programy UE dla fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji non- profit

Organizacje non- profit opierają się na społecznej pracy ich członków. Najczęściej są to organizacje pożytku publicznego, takie jak stowarzyszenia i fundacje, powołane w celu wsparcia jakichś szlachetnych idei. Jednostki non- profit nie mogą prowadzić działalności gospodarczej (czego zabraniają zarówno przepisy prawa, jak i zapisy statutowe), natomiast ich majątek pochodzi niemal wyłącznie z darowizn, subwencji i dotacji.

 

FUNDUSZE UNIJNE DLA STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI

Stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje non- profit mogą ubiegać się o środku z budżetu unijnego. Uzyskanie wsparcia finansowego z Funduszu Społecznego Unii Europejskiej wymaga złożenia kompletniej dokumentacji, w tym szczegółowego uzasadnienia planowanego projektu.

Programy unijne wspierające działalność organizacji pożytku publicznego zakładają pomoc finansową na realizację celów statutowych oraz merytoryczną np. w formie kursów doszkalających dla członków. Przed złożeniem wniosku o przyznanie środków unijnych trzeba sporządzić tzw. studium wykonalności, zgodne z wymogami programu dotacyjnego. Po szczegółowym opracowaniu wniosku o dofinansowanie i zebraniu niezbędnych załączników, kompletny plik dokumentów dostarczany jest do instytucji pośredniczącej- opiniującej wnioski i przyznającej środki.

 

PROGRAMY UNIJNE DLA ORGANIZACJI NON- PROFIT

Z puli funduszy UE korzystają nie tylko prywatne przedsiębiorstwa, czy instytucje samorządowe. Beneficjentem unijnych dotacji mogą być także organizacje non- profit. Aktualne informacje na temat możliwości finansowania działalności organizacji pożytku publicznego znajdziemy na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl albo w regionalnych punktach konsultacyjnych.

Obecnie rozpoczyna się kolejny okres unijnego wsparcia na lata 2014- 2020. Stowarzyszenia i fundacje mogą liczyć na dotacje z Programu Kapitał Ludzki, Rozwój Obszarów Wiejskich, czy Infrastruktura i Środowisko. Każda organizacja, bez względu na profil działalności, może złożyć wniosek o przyznanie środków na realizację autorskiego projektu. Wnioskowanie o unijne granty dla NGO na ogół wymaga wkładu własnego (pozyskanego np. z darowizn od sponsorów). Pomocna w uzyskaniu dofinansowania jest także doświadczona kadra i realne wsparcie partnerów- współpraca z innymi organizacjami i sponsorami biznesowymi.

Dla przykładu, w ramach Programu Kapitał Ludzki, organizacja wspierająca edukację na obszarach wiejskich może ubiegać się o dofinansowanie swojego projektu pod warunkiem, że jego wartość nie przekracza 50 tysięcy złotych. Krótkie (maksymalnie trzymiesięczne) inicjatywy mogą być sponsorowane nawet w 100%.