Środki unijne na zakup lub remont lokalu albo innej nieruchomości

Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw to niezwykle popularna forma wsparcia unijnego wśród właścicieli firm. Dzięki środkom z UE możliwa jest realizacja indywidualnych projektów, które byłyby niewykonalne bez dodatkowych funduszy. Przedsiębiorcy mogą m.in. ubiegać się o dofinansowanie zakupu lub remontu lokalu.

 

DOTACJE UNIJNE NA ZAKUP LOKALU

Lokal współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej może być przeznaczony na siedzibę przedsiębiorstwa (np. dla nowej firmy) lub rozbudowę zakładu. Osoba ubiegająca się o środki unijne może liczyć na dofinansowanie w wysokości do 50% całkowitej wartości projektu. Wnioskodawca musi wykazać związek pomiędzy zakupem nieruchomości a celami określonymi w umowie o dofinansowanie a związanymi z całością planowanej inwestycji. Ważnym dokumentem jest także opinia rzeczoznawcy potwierdzająca, że cena lokalu nie przekracza jego wartości rynkowej. Niemożliwe jest uzyskanie dotacji wyłącznie na zakup lokalu. Bowiem środki z budżetu UE przyznawane są na realizację większego projektu, którego jednym z elementów jest nabycie nieruchomości.

Przedsiębiorcy, którzy planują wnioskowanie o środki na zakup budynku mogą skorzystać z oferty programów regionalnych  realizowanych w każdym województwie. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zasad przydzielania funduszy unijnych, należy udać się do regionalnych punktów przyjmujących wnioski o dotacje. Zakup lokalu na działalność gospodarczą, przy wsparciu unijnym, to duża szansa dla przedsiębiorców o ograniczonym budżecie inwestycyjnym.

 

ŚRODKI UNIJNE NA REMONT LOKALU

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą mogą ubiegać się o przyznanie funduszy na remont lokalu. Aby złożony wniosek został pozytywnie rozpatrzony, należy szczegółowo uzasadnić związek pomiędzy planowanym remontem a korzystnymi zmianami dla przedsiębiorstwa np. wzrostem jego innowacyjności i konkurencyjności na rynku, czy rozszerzeniem działalności firmy. Maksymalna kwota dofinansowania to jednorazowa dotacja w wysokości 40 tysięcy złotych albo tzw. wsparcie pomostowe- ok. 1100 zł na miesiąc przez rok.

 

ZAKUP LUB REMONT LOKALU DLA NOWEJ FIRMY

Prywatni przedsiębiorcy mogą wnioskować o wsparcie finansowe na zakup lub remont nieruchomości bez względu na profil prowadzonej działalności. Dużą popularnością cieszy się m.in. dofinansowanie na lokal gastronomiczny czy zakład fryzjerski. Możliwe są także dotacje na założenie żłobka, przedszkola, świetlicy, domu opieki, domu starców (seniora, spokojnej starości). Poza środkami na zakup lub remont budynku można ubiegać się o częściowy zwrot kosztów wyposażenia, co jest szczególnie pomocne dla początkujących firm.