Dofinansowanie szkolenia dla fryzjerów, kosmetyczek, księgowych, urzędników

Szkolenia dla pracowników skutecznie podnoszą ich kwalifikacje, umożliwiając zdobycie nowych i doskonalenie posiadanych już umiejętności. Dodatkowe kursy, warsztaty i ćwiczenia znacznie wpływają na wzrost efektywności pracy, stymulują indywidualny rozwój, optymalizują podejmowane działania i zwiększają codzienną motywację. Nic więc dziwnego, że coraz większa liczba pracodawców decyduje się na szkolenia dla zatrudnionych pracowników.

„Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” umożliwia stworzenie specjalnego funduszu szkoleniowego, dzięki czemu pracodawcy mogą ubiegać się o pokrycie kosztów (w całości lub częściowo) tzw. kształcenia ustawicznego. Potrzebne środki można uzyskać z Funduszu Pracy, a także z budżetu Unii Europejskiej.

 

DOTACJE UNIJNE NA SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

Dotacje na szkolenia dla pracowników to rodzaj wsparcia finansowego z Programu Kapitał Ludzki. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o  ich dofinansowanie, przy czym niezbędny jest profesjonalny projekt szkoleniowy, szczegółowo określający cele i przewidywane rezultaty szkolenia m.in. uzasadnienie konieczności realizacji projektu oraz uargumentowanie wyboru jego uczestników.

Koszt przeprowadzanego szkolenia jest w większości pokrywany z budżetu Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostałe środki wpłacane są przez pracodawcę. Tzw. szkolenia ogólne mogą być sfinansowane w 60- 80 procentach. Wysokość dopłaty uzależniona jest od wielkości firmy- małe przedsiębiorstwa- 80%, średnie- 70%, duże- 60%. Natomiast szkolenia specjalistyczne sponsorowane są w 25- 45 procentach– małe firmy- 45%, średnie- 35%, duże- 25%.

 

SZKOLENIA DLA URZĘDNIKÓW I INNYCH PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH

Częstą grupą docelową szkoleń finansowanych z budżetu unijnego stanowią urzędnicy państwowi (administracja publiczna- np. pracownicy Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych itp.) oraz pracownicy administracyjno- biurowi (np. sekretarki, księgowe).

Kursy dotowane przez UE dla urzędników i księgowych są finansowane ze środków unijnych lub dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zarówno jednostki samorządowe, jak i prywatne przedsiębiorstwa (małe, średnie i duże firmy) mogą ubiegać się o środki potrzebne na realizację projektu. Szczegółowe informacje na temat aktualnie przeprowadzanych szkoleń unijnych dostępne są m.in. w serwisie internetowym www.szkolenia-eu.pl, zawierającym wykaz oferowanych kursów.

 

DOFINANSOWANIE SZKOLENIA DLA FRYZJERÓW I KOSMETYCZEK

Właściciele małych, kilkuosobowych firm fryzjersko- kosmetycznych równie często ubiegają się o środki unijne na szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników. W branży fryzjerskiej popularne są m.in. kursy z zakresu koloryzacji, czy najnowszych technik cięcia włosów. Natomiast przedstawiciele branży kosmetycznej mogą skorzystać z profesjonalnych kursów wizażu i makijażu.

Fachowe szkolenia o różnej tematyce prowadzone przez specjalistów w danej dziedzinie to doskonały sposób na doskonalenie umiejętności nie tylko fryzjerów i kosmetyczek, ale również manicurzystek, masażystów, czy stylistów.